1403094916382889 Hvordan ta bilder med manuelle innstillinger

Kursbeskrivelse


Fotografering er en fantastisk hobby som du kan ha med deg hvor du enn er.

Bruker du kun de automatiske innstillingene, kan dette hindre deg fra å skape de virkelige kreative bildene.

I dette kurset vil du lære hvordan du kan bevege deg vekk fra den grønne knappen og over i de manuelle innstillingers verden.

Alle kursmodulene har voiceover som begynner automatisk, så du kan lytte til kurset om du ønsker det. Du kan enkelt skru av lyden i hver modul.

DETTE VIL DU LÆRE OM:

- De grunnleggende prinsippene - og hva som skal til for å eksponere et bilde riktig.

- Lysmåling med kamera

- ISO

- Blenderåpning

- Lukkertid

- Hvordan blenderåpning, lukkertid og ISO spiller sammen og utfyller hverandre.

- Hvordan man får den duse nydelige bakgrunnen på portretter.

- Hvordan man kan fotografere i mindre opplyste omgivelse, uten å bruke blitz,

- Forskjell på naturlig og kunstig lys

- Komposisjon

- Hvordan man kan ta kreative bilder, når man har kontroll på innstillingene.

- Forskjellen på RAW format og JPEG

- Hvordan du bør organisere bildene dine på en strukturert måte

- Hvilket bildebehandlingsprogram man bør velge

- m.m.

På slutten av kurset vil du få helt konkrete oppgaver hvor du blir utfordret til å leke for å skape kreative bilder.

Kurset passer for deg som har et kamera med muligheter for manuelle innstillinger og som ønsker å lære hvordan du kan utnytte de mulighetene som finnes i kamera ditt.

Les KJØPSVILKÅR for kursetBeate Willumsen

Beate Willumsen

FOTOGRAF


Kursinnhold

1 Undersøkelse

1 Quiz

1 Tekst

19 Lyder

3.0 hr